Описание картинки

У компанії "Карно" не зберігають, не обробляють і не передають третім особи конфіденційну інформацію про своїх Клієнтів. Вся інформація, що запитується нами, використовується тільки з метою виконання замовлення Клієнта.

Надання інформації Клієнтом

При оформленні замовлення Клієнт може надавати таку інформацію: Прізвище, Ім'я, електронна пошта, номер контактного телефону.

Надаючи свої персональні дані при авторизації / реєстрації на сайті, Клієнт погоджується на їх обробку протягом невизначеного терміну з метою виконання Продавцем своїх зобов'язань перед клієнтом, продажу їм товарів і надання послуг, надання їм довідкової інформації, а також з метою просування товарів, робіт і послуг. При обробці персональних даних Клієнта інтернет-магазин керується Законом України «Про захист персональних даних» та локальними нормативними документами.

Клієнт має право отримати інформацію, що стосується обробки його персональних даних (в т.ч. про способи, терміни обробки і цілях обробки, про осіб, які мають доступ до його персональних даних або яким можуть бути розкриті персональні дані на підставі договору з інтернет-магазином або на підставі чинного законодавства).

Використання інформації наданої Клієнтом і одержуваної Продавцем.

Продавець використовує надані Клієнтом дані протягом всього терміну реєстрації Клієнта на Сайті з метою:

  • для обробки замовлень Клієнта і виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом;
  • для здійснення діяльності з просування товарів та послуг;
  • аналізу купівельних особливостей Клієнта і надання персональних рекомендацій.

Надання і передача інформації, отриманої Продавцем:

Продавець зобов'язується не передавати отриману від Клієнта інформацію третім особам. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Клієнтом і тільки в рамках договорів.

Не вважається порушенням зобов'язань передача інформації відповідно до обґрунтованих і застосовними вимогами законодавства України.

Продавець має право використовувати технологію "cookies". "Cookies" не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

Продавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача інтернет-магазину і відомості про те, за посиланням з якого інтернет-сайту відвідувач прийшов. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.

Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Клієнтом на Сайті в загальнодоступній формі (наприклад, написання Клієнтом відкликання про товар).

Продавець при обробці персональних даних приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних.

  • Додав :
  • 2017-03-14